en
RAYTALK COMMUNICATIONS LTD.
RAYTALK COMMUNICATIONS LTD.
FOR Kenwood
 • K1
  K1
  TK208, TK220, TK240, TK248, TK250, TK260G, TK270, TK270G, TK308, TK340, TK350, TK430, TK2100, TK2207, TK3201, TK330, TK3107, TK3207, TK3160, TC265, TC270, TC365, TC366, TC380, TK3302, TK3000, NX340
 • K2
  K2
  TK2140, TK3140, TK3180, TK280, TK380, TK385, TK480, TK481, TK190, TK290, TK390, TK2180, TK3180, TK2212, TK5210, TK5400, Nexedge NX200, NX300
 • K4
  3.5mm
  K4
  TPZ-D553, UBZ-M31, UBZ-M51L/S, TK-3601D, PKT-3601, NX-P500, WD-K10TR, WD-K10PBS
 • K5
  K5
  801KW