en
RAYTALK COMMUNICATIONS LTD.
RAYTALK COMMUNICATIONS LTD.
FOR Icom
 • I1
  I1
  IC-F3, IC-F3S, IC-F4, IC-F4S, IC-F10, IC-F20, IC-H2, IC-H6, IC-J12, IC-M5, IC-U12, IC-U16, IC-40 Alinco: DJ-PB27, PB20, DJ-CH272, CH202, TX/RX31, PX31
 • I1A
  I1A
  IC-A25CE, IC-A25C, IC-A25NE, A6, A24, A14
 • I2
  I2
  IC-F3G, IC-F3GS, IC-G3GT, IC-F4G, IC-F4GS, IC-F4GT, IC-F43GS, IC-F43GT, IC-F43TR, IC-F11, IC-F11S, IC-F14, IC-F14S, IC-F15, IC-F21, IC-F21S, IC-F22, IC-F24, IC-F24S, IC-F31, IC-F33, IC-F43, IC-V8, IC-V80
 • I2W
  I2W
  Waterproof ICOM: IC-F3G, IC-F3GS, IC-G3GT, IC-F4G, IC-F4GS, IC-F4GT, IC-F43GS, IC-F43GT, IC-F43TR, IC-F11, IC-F11S, IC-F14, IC-F14S, IC-F15, IC-F21, IC-F21S, IC-F22, IC-F24, IC-F24S, IC-F31, IC-F33, IC-F43,IC-V8, IC-V80, IC-16
 • I3
  I3
  for Icom radios with 2 screws IC-F3G, IC-F3GS, IC-G3GT, IC-F4G, IC-F4GS, IC-F4GT, IC-F43GS, IC-F43GT, IC-F43TR, IC-F11, IC-F11S, IC-F14, IC-F14S, IC-F15, IC-F21, IC-F21S, IC-F22, IC-F24, IC-F24S, IC-F31, IC-F33, IC-F43, IC-V8, IC-V80, IC-F1000, IC-F2000
 • I3W
  I3W
  Waterproof for Icom radios with 2 screws IC-F3G, IC-F3GS, IC-G3GT, IC-F4G, IC-F4GS, IC-F4GT, IC-F43GS, IC-F43GT, IC-F43TR, IC-F11, IC-F11S, IC-F14, IC-F14S, IC-F15, IC-F21, IC-F21S, IC-F22, IC-F24, IC-F24S, IC-F31, IC-F33, IC-F43, IC-V8, IC-V80, IC-F1000, IC-F2000
 • I4
  I4
  IC-F50, IC-F51, IC-F60, IC-F61, IC-F30G, IC-F30GT, IC-F30GS, IC-F31GS, IC-F31GT, IC-F31, IC-F33G, IC-F43G, IC-F43TR, IC-M87, IC-M88
 • I5
  I5
  IC-F3262D, F4262D Series (14pin), IC-F4262DT/DS, IC-F4400DS